Looduspositiivne mõju

Üheskoos maaomanike, ettevõtete, investorite ja tarbijatega aitame säilitada elurikkaid metsi, liike ja ökosüsteeme nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Iga looduspositiivne panus aitab taastada planeedi tasakaalu.

8M hektarit

kaitstud metsaala

130M tonni CO₂

seotud iga aasta

270 liiki

kaitstud oma kodupaigas

Kliima ja elurikkuse eesmärkide suunas

Tasakaalus, terve ja stabiilse Maa jaoks peame aastaks 2030 kaitsma ja taastama 30% loodusest. Single.Earthi missiooniks on aidata säilitada olemasolevaid ökosüsteeme, raieohus metsi ja elurikkust. Tänaseks on Single.Earthi platvormile lisatud 8 miljonit hektarit kõrge elurikkusega, kuid ohustatud metsaala nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Vihmametsad Brasiilias

“Maa kopsudeks” nimetatud Amazonase vihmametsad on intensiivse raie tõttu kaotamas oma süsinikusidumise võimekust. Meie platvormiga on liitunud Santa Natalia piirkond, mis asub metsade hävingu keskmes. Mets on tohutult kõrge bioloogilise mitmekesisusega, pakkudes elupaika 175 liigile ja eemaldades igal aastal atmosfäärist üle 104 000 tonni CO₂.
48,000 hektarit koguala
Kõrge riskiga piirkond (Arc of Deforestation)
Kõrge elurikkuse ja väärtusega Amazonase ala

Raieohus metsad Eestis ja Euroopas

Väiksematel metsamaadel on äärmiselt piiratud võimalused loodushoiu jaoks tulu teenida. Teeme koostööd maaomanikega üle Euroopa, kes soovivad hoida oma metsi puutumatuna ja praktiseerivad jätkusuutliku metsamajandamist. Meie eesmärk on muuta looduskaitse lihtsaks ja tulusaks igas suuruses maadele.
Minimaalne suurus 3 hektarit
Raieohus metsad
Küpsed ja elurikkad metsade ökosüsteemid

Kaitsealad Aafrikas

Looduskaitsest jääb aastaks 2030 puudu rohkem kui 700 miljardit dollarit. Hoolimata puudujäägist tuleb kaitsealade hulka kogu maailmas veelgi suurendada. Teeme koostööd kohalike kogukondade ja organisatsioonidega, et pakkuda jätkusuutlikku tuluallikat laienemiseks ja kaitsealade haldamiseks.
Tulekul

Looduse hindamine ja monitoorimine

Single.Earthi arendatud digitaalne kaksik (Digital Twin) võimaldab jälgida ja hinnata metsaalade ökoloogilisi omadusi ning anda neile virtuaalse väärtuse uudse mõõtühiku abil, mille nimeks on MERIT. Hindamisele kuulub süsinikusidumise võime, ökoloogiline terviklikkus, elurikkus ja raierisk. Tänu sellele tehnoloogiale saame pakkuda usaldusväärset ja tõhusat hindamist igas suuruses metsaaladele.

Vastavalt metsa ökoloogilise väärtusele teenivad metsaomanikud igakuiselt MERIT virtuaalühikuid, mida seejärel ettevõtetele ja investoritele müüa. Kui kaugmonitoorimise käigus tuvastatakse lageraie või metsaala muutus, siis edasine teenimine peatub.
Teadustöö ja tehnoloogia -->

Loe rohkem blogist