Säilita metsa,
teeni tulu

Avasta, kuidas Single.Earth aitab metsaomanikel teenida tulu looduskaitse eest.
Liitu platvormiga
Scroll one screen down

Sinu mets võitleb kliimamuutustega

Elurikaste ja küpsete metsade kaitsmine ja veelgi enam, nende täieliku ökoloogilise potentsiaali saavutamine, on üks tõhusamaid lahendusi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kliimakatastroofi peatamiseks.
Toetame metsade jätkusuutliku majandamist, et maksimeerida ökosüsteemi teenuseid, sealhulgas süsiniku sidumist ja elurikkust.
Toetame muutust ühiskonnas ja majanduses: kasvaval ja puutumatul metsal on väärtus, mille pealt on võimalik ka tulu teenida.

Olgu mets väike või suur

Suured kaitsealad
Looduskaitsest jääb igal aastal puudu rohkem kui 100 miljardit dollarit. Single.Earth pakub uuenduslikku rahastamist liikide, elupaikade ja maastike kaitsmiseks.
Alternatiiv ulatuslikule raiele
Mets on paljude jaoks investeering. Jätkusuutliku metsamajandusega on võimalik ka passiivse sissetulekut teenida. Single.Earth muudab looduskaitse tulusaks.
Väikemetsade omanikud
Meie maad ja metsad on kodu, mis toidab peresid ja ka meie hingi. Single.Earthiga teenite tuge, mis aitab hoolitseda teie perekonna pärandi eest ka edaspidi.

Oleme teie partner

Tasuta metsade hindamine
Lisage oma maade andmed meie platvormile, et läbida tasuta ökoloogiline hindamine.
Pole pikaajalisi lepinguid
Teenige tulu igakuiselt, vastavalt teie metsa ökoloogilisele väärtusele.
Kättesaadav ka väikemetsadele
Hetkel on võimalik liituda metsaalaga, mis on vähemalt 3 hektari suurune.
Uudne teaduspõhine lähenemine
Kasutame keskkonnamuutuste ja ökosüsteemi modelleerimiseks andmeteadust, tehisintellekti ja looduse tervikliku hindamise metodoloogiaid.
Läbipaistev ja turvaline
Tänu plokiahela tehnoloogiale on kõiki tehinguid võimalik jälgida ja turvaliselt sooritada.
Mets on alati teie oma
Maaomanikule jääb maa täielik omandiõigus. Kauplete oma metsa ökosüsteemiteenuste väärtusega, mitte omandiga.

Lihtne ja turvaline platvorm

Single.Earthiga saate kõik toimingud teha hõlpsasti ühel platvormil: lisage ja hallake maade andmeid, teenitud loodustokeneid ja tulu.
Liitu platvormiga

Kuidas liituda

Single.Earth on platvorm, kus maaomanikud, inimesed ja ettevõtted saavad kokku, et loodust kaitsta. Ühinege missiooniga!

Eelhindamine

Looge konto ja sisestage oma maade andmed, et saada nende väärtusele tasuta eelhinnang. Tutvuge platvormiga ilma kohustusteta ja seejärel tehke otsus.

Isikutuvastus ja liitumisprotsess

Läbi isikutuvastus, maade andmete õigsuse tuvastuse ja saatke oma avaldus kinnitamisele. Täna võtame vastu Euroopa Majanduspiirkonnas asuvaid küpseid metsi (min. 3 ha). Teised avaldused lisatakse ootenimekirja.

Teeni loodustokeneid ja müü

Positiivse vastuse korral nõustuge tingimustega ja allkirjastage leping, et hakata oma digitaalsesse rahakotti saama MERIT loodustokeneid. Tulu teenimiseks pange loodustokenid läbi platvormi müügile ja oodake ostusid.

Kandke oma maa eest hoolt

Vastavalt metsa ökoloogilisele väärtusele väljastab süsteem regulaarselt MERIT loodustokeneid senikaua kui mets jääb puutumata ja seda majandatakse kestlikult. Kui kaugseire käigus tuvastatakse lageraie või metsaala muutus, siis loodustokenite edasine väljastamine peatub

Vihmametsad Brasiilias

“Maa kopsudeks” nimetatud Amazonase vihmametsad on intensiivse raie tõttu kaotamas oma süsinikusidumise võimekust. Meie platvormiga on liitunud Santa Natalia piirkond, mis asub metsade hävingu keskmes. Mets on tohutult kõrge bioloogilise mitmekesisusega, pakkudes elupaika 175 liigile ja eemaldades igal aastal atmosfäärist üle 104 000 tonni CO₂.
48,000 hektarit koguala
Kõrge riskiga piirkond (Arc of Deforestation)
Kõrge elurikkuse ja väärtusega Amazonase ala

Raieohus metsad Eestis ja Euroopas

Väiksematel metsamaadel on äärmiselt piiratud võimalused loodushoiu jaoks tulu teenida. Teeme koostööd maaomanikega üle Euroopa, kes soovivad hoida oma metsi puutumatuna ja praktiseerivad jätkusuutliku metsamajandamist. Meie eesmärk on muuta looduskaitse lihtsaks ja tulusaks igas suuruses maadele.
Minimaalne suurus 3 hektarit
Raieohus metsad
Küpsed ja elurikkad metsade ökosüsteemid

Kaitsealad Aafrikas

Looduskaitsest jääb aastaks 2030 puudu rohkem kui 700 miljardit dollarit. Hoolimata puudujäägist tuleb kaitsealade hulka kogu maailmas veelgi suurendada. Teeme koostööd kohalike kogukondade ja organisatsioonidega, et pakkuda jätkusuutlikku tuluallikat laienemiseks ja kaitsealade haldamiseks.
Tulekul

Trusted by 1000+ landowners

Kaimo Rim, erametsa omanik Eestis

„Single.Earth pakub suurepärast võimalust metsast lisatulu teenida. See aitab luua parema tasakaalu raie ja säilitamise vahel. Samuti aitab see vältida metsamaa muutmist alternatiivsele kasutusviisile. Edu Single.Earthile ja palju õnne selle kõige teoks tegemise puhul!”

Lauri Semevsky, erametsa omanik Eestis

„Hoolimata survest, oleme aastaid metsa raiumist edasi lükanud. Me ei taha hävitada elujõulist metsa, mis on oluline elupaik nii paljudele liikidele. Meil on 42 Eestimaa segametsa, kus võib kohata rebaseid, jäneseid, kitsi ja põtru, kui ka looduskaitse all olevat sookurge, harivesilikku ja hiireviud.”

André Manfredini, organisatsiooni Natural Resources Conservation tegevjuht

"Digitaalse kaksiku loomise meetod on sama intrigeeriv kui tegeliku looduse digitaalseks muutmine. Selle innovatsiooni tõttu ühendasimegi jõud Single.Earthiga. Loodame üheskoos teha ühiskonnale selgeks, et me ei peaks lootma ainult seadustele ja heale tahtele, et kaitsta allesjäänud loodust. Inimestena peame mõistma, et loodusel ja looduse teenustel on väärtus, mis peab rahaliselt suutma konkureerima raie ja tooraine müügiga. Seda kõike selleks, et loodust õiglaselt kaitsta."

Looduse hindamine ja monitoorimine

Single.Earthi arendatud digitaalne kaksik (Digital Twin) võimaldab jälgida ja hinnata metsaalade ökoloogilisi omadusi ning anda neile virtuaalse väärtuse uudse mõõtühiku abil, mille nimeks on MERIT. Hindamisele kuulub süsinikusidumise võime, ökoloogiline terviklikkus, elurikkus ja raierisk.

Vastavalt metsa ökoloogilise väärtusele teenivad metsaomanikud igakuiselt MERIT virtuaalühikuid, mida seejärel ettevõtetele ja investoritele müüa.
Science Whitepaper (ENG)

Teeni tulu looduse säilitamise eest

Metsa ökoloogilise väärtuse eelhindamine on tasuta, mittesiduv ja kõigile kättesaadav.
Liitu platvormiga