Metsaomanik, Teeni Tulu Looduse Kaitsmise Eest

Sustainable Forestry
May 25, 2022
Single.Earth
Share

Metsaga tulu teenimiseks pole tingimata vaja seda intensiivselt raiuda. Tänu kliima- ja elurikkuse eesmärkidele on lisaks raiele tekkimas alternatiivsed tuluallikad, mis võimaldavad metsaomanikel loodushoidu panustada ja sellelt ka tulu teenida.

Üks alternatiividest on Single.Earthi platvorm, mis võimaldab hinnata metsamaade ökoloogilist väärtust (esialgu süsiniku sidumist, hiljem ka elurikkuse indikaatoreid) ja teenida tulu selle säilitamise eest. Single.Earthiga liitudes oled osa uuendusmeelsetest metsaomanikest, kes säilitavad elutervet looduskeskkonda.

Eesti on metsarahvas ja teatab tihti uhkusega, et üle poole meie riigist on kaetud metsaga. Paraku on need uhked numbrid kahanemas. 2001–2019 vahemikus kaotas Eesti Natura 2000 võrgustiku aladel 15 000 ha metsa, millest 80% viimasel viiel aastal. Aastal 2007 raiuti Eestis ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, 2017. aastal ligi 9 miljonit. Prognoosid ennustavad laiahaardeliste lageraiete jätkumist kogu Eestis.

Single.Earth pakub metsaomanikele jätkusuutlikku alternatiivi, mis võimaldab:

  • kaitsta liigirikkust, mis on ülemaailmselt suures ohus;
  • kaitsta ökosüsteeme, mis hoiavad Maa inimestele elamiskõlblikuna;
  • jätta süsinik mulda, puudesse ja taimedesse;
  • ja teenida selle eest tulu.

„Metsaomanik, ole osa Eesti looduse säilitamise ja taastamise eduloost. Sinu mets hoiab õhu puhtana, temperatuuri stabiilsena ning eluslooduse rikka ja mitmekesise. Konto loomine ja metsa hindamine on kõigile metsaomanikele tasuta ja kohustustevaba. Rõõmuga vestleme ka personaalselt,kutsub võimalustega tutvuma Kaspar Põder, jätkusuutliku metsanduse konsultant.

Registreeru siin lingil: Single.Earth registreerimisvorm

Võtame kõigi registreerujatega ühendust ja saadame ligipääsu platvormile, mis on hetkel veel varajases faasis. Eesti metsaomanikud saavad üheks esimeseks ja oluliseks osaks Single.Earthi globaalsest ambitsioonist ja kogukonnast. Eelregistreerunud metsaomanikke on juba üle tuhande ja pea igast maailmanurgast: nii Eestist ja Soomest kui Brasiiliast ja Portugalist.

––

Metsaomanikud räägivad

„Single.Earth annab maaomanikule võimaluse majandada oma metsa targemal ja jätkusuutlikumal viisil kui seda lihtsalt toormaterjalina palgiks või hakkeks müüa. Fookusesse tõstetakse looduslike koosluste mitmekesistamine ja liikide säilitamine kuna see aitab siduda ka rohkem süsinikku. Oleme Single.Earthi arengutel huviga silma peal hoidnud ning liitusime maaomanike platvormiga kohe kui võimalus avanes, et omal nahal järgi proovida, kuidas see suurejooneline ja esmapilgul hoomamatult keeruline masinavärk seestpoolt välja paistab. Aga ei, liitumine ja oma (maatükkide) info sisestamine oli väga ladus. Kohe saab ka näha reaalajas kujunevat infot (oma maade) süsiniku sidumise kohta. Meil näiteks on see number ca 270 tonni 90 hektari kohta aastas.“

– Lauri, metsaomanik

„Vanemas metsas leiavad kodu paljud liigid, kes ei saa elada noores metsas. Olen oma metsas näinud näiteks laanerähni, kes elab vanades looduslikes metsades, samuti mitmesuguseid samblaid, samblikke, seeni ja taimi. Soovin pakkuda vana metsa vajavatele liikidele oma metsas elupaika, et nad saaksid püsida ja edaspidi ka uuesti levida aladele, mis on lagedaks raiutud. Vanemad metsad on ka inimestele hea koht, kus käia ja puhata ning imetleda ümbritsevat liigirikast metsa. Liiga palju on lageraie lanke, selle kõrvale on vaja ka metsaomanikke, kes teisiti oma metsa majandaks ehk siis teeksid tagasihoidlikku raiet või jätaks metsad looduslikult kujunema.“

– Toivo, metsaomanik

–––

Single.Earth on Eesti ettevõte, mille eesmärk on muuta loodushoid majanduslikult kasulikuks. 2019. aastal asutatud ettevõttes on tänaseks pea 80 rahvusvahelise kogemusega eksperti, kes jagunevad kolme haru vahel: teadus, tehnoloogia ja äriarendus.

Looduse ökoloogilise väärtuse hindamiseks on Single.Earth loonnud ainulaadse teaduspõhise teaduspõhise mudeli: digitaalne kaksik (Digital Twin) kogu maailma loodusest, mis näitab kui palju iga ökoloogilise tähtsusega piirkond süsihappegaasi seob ja bioloogilist mitmekesisust säilitab. Tänu sellele, peamiselt kaugseire andmetel ja masinõppel põhinevale mudelile, on maaomanike registreerimine ja maade hindamine kiire ja kuluefektiivne, mis teeb Single.Earthi lahenduse kättesaadavaks igas suuruses maa omanikele ülemaailmselt. Digitaalse kaksiku hinnangu põhjal antakse loodusele virtuaalne vääring, mille maaomanikud saavad läbi Single.Earthi platvormi müügile panna. Ostjateks on eraisikud ja ettevõtted, kes näevad loodus-põhisel virtuaalvääringul suurt tulevikupotentsiaali ja võimalust panustada kliimaeesmärkide saavutamisesse.

Maaomanike eel-registreerimine avanes 2021. aasta sügisel. Ligipääs platvormile ja maade hindamisele on avatud alates 2022. aasta aprillist. Virtuaalvääringu müügi-ostu võimalus on plaanis avada 2022. aasta jooksul.

Hoia Single.Earthi uudistel silma peal sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ja Discord

Loe meist meedias:

Eesti idufirma Single.Earth loob esimesena finantsplatvormi, mis muudab loodushoiu tasuvaks

Idufirma Single.Earth pälvis olulise rahvusvahelise auhinna

Eesti roheidu Single.Earth kaasas rootslaste juhtimisel hiiglasliku rahasüsti

Recommended articles

Save nature with MERIT tokens